Vad är feminism?

De allra flesta har använt sig av uttrycket eller begreppet feminism, men långt ifrån alla verkar veta vad det betyder. Om man skulle bryta ner svaret i en enda mening, så säger genusvetaren Lena Gemzö så här: " Det är rörelsen för jämlikhet mellan könen".

Feminismen i dag är ett resultat av historiska inriktningar som liberalfeminism, den socialistiska feminismen och radikalfeminism. Det finns alltså flera inriktningar inom feminism. 

För att få det bra förklarat detta med feminism, utan att det ska bli långrandigt så är det bra att läsa Metros intervju med just Lena Gemzö

20 Feb 2019