Vi måste våga tala om psykisk ohälsa

Är det så att någon du känner säger att de inte mår så bra, se då till att våga fråga hur det är att gå igenom det istället för att tassa på tå kring ämnet. Är det du som mår dåligt och det är någon som frågar dig hur du mår, se till att våga dela med dig av det.

Ett allt vanligare inslag i människors vardag är utbrändhet, nedstämdhet och depression. Så har det faktiskt varit bra länge nu, i många år, och inte blir det bättre. Nu under 2020 och den pandemi som drabbat världen är det allt fler som inte mår särskilt bra, men som inte heller vågar tala om det. 

En stor faktor som blockerar vägen till en lösning kring psykisk ohälsa är att det finns fortfarande ett stigma kring det, att det än idag förknippas med svaghet och skam. Därför drar sig nog många för att prata om det. 

Därför behöver allt fler tala om just detta!

6 Aug 2020